ข่าว ภาค ใต้ ล่าสุด

ข่าว ภาค ใต้ ล่าสุด ข่าว ภาค ใต้ ล่าสุด – สมช. ขยาย “พรก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อีก 3 เดือนหวังใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินประชาชน พล.อ. วัลลภ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สม.ช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2561 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธค. 2561 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชน ในทุกอำเภอ ของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาย จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา […]