ของหวาน ภาค ใต้ มีอะไรบ้าง

ของหวาน ภาค ใต้ ของหวาน ภาค ใต้ มีอะไรบ้าง – ภาคใต้บ้านเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สภาวะแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นผลหมากรากไม้ต่างๆ ล้วนแล้วจะเข้าไปทรอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี “ขนมใต้” คือหนึ่งในนั้น ที่นำเอาสิ่งรอบตัวมาดัดแปลงเป็นขนม และมักจะแฝงกายเคียงคู่อยู่ในประเพณีต่างๆ คือประมาณว่า “มีฉันต้องมีเธอ” อาทิ ขนมลากับงานบุญเดือนสิบ โดยขนมใต้มีการสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน และขนมใต้บางชนิดยังคงมีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป แต่บางชนิดต้องตระวนหาหรือไม่ก็ต้องรอกินตามช่วงเทศกาล ไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะเออ ของหวานประจำภาคใต้ คือ  ขนมอาโป๊ง คือ ขนมพื้นเมืองของภูเก็ต มีรูปร่างคล้ายขนมโตเกียว คล้ายขนมเบื้อง นิยมทานคู่กับน้ำชาและกาแฟ รสชาติหวาน กรอบ และมีกลิ่นหอม ของหวานประจำภาคใต้ คือ ขนมกอและ (ต้องออกเสียงว่าก้อแหล้) มันไม่ใช่ขนมกอและห์ของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้แต่อย่างใด ขนมกอและทำจากแป้ง กะทิ เกลือ กวนเข้าด้วยกัน โรยหน้าด้วยถั่วทอง มะพร้าวคฃขูดคั่ว น้ำตาล โดยมีการคลุกให้เข้ากัน ของหวานประจำภาคใต้ คือ ขนมหัวล้าน (ตาป่าโก้ย,บออิ) ทำจากแป้งข้าวเหนียวห่อไส้ที่ทำมาจากถั่วเขียวนึ่งบด กวนกับมะพร้าวขูดและน้ำตาล ปั้นเป็นรูปกลม นำไปนึ่งให้สุก ราดด้วยกะทิหรือไม่ราดก็ได้ ของหวานประจำภาคใต้ […]

ภาคใต้ อาหาร – ประโยชน์ของอาหารภาคใต้

ภาคใต้ อาหาร  ภาคใต้ อาหาร – ประโยชน์ของอาหารภาคใต้ ความหลากหลายทางพันธุ์พืชสูงมาก คนไทยในอดีตจึงรู้จักใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วไปรอบถิ่นที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะการนำมาใช้กินเป็นผักและเป็นยารักษาโรค ความรู้เรื่องการลองผิดลองถูกได้สะสมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง รุ่นแล้วรุ่นเล่า กลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชผักที่นำมากินจึงนิยมเรียกว่า ผักพื้นบ้านไทย ซึ่งมีมากมายหลายชนิด มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น สำหรับผักพื้นบ้านไทยภาคใต้ที่นิยมนำมากินเป็นผักเหนาะหรือนำมาประกอบอาหาร เช่น ผักกูดเขียว ผักกูดแดง ภาคใต้จะเรียกว่ายอดลำเพ็งหรือลำเพ็ง ยอดแมะ หยวกกล้วย ผักเหลียง ผักหนาม ผักหวาน ช้าพลู ขี้เหล็ก สะตอ ลูกเหนียง เป็นต้น อาหารไทยภาคใต้ที่มีผักพื้นบ้านไทยภาคใต้เป็นส่วนประกอบ นำมาปรุงง่าย ๆ สะดวก รวดเร็ว แต่มีคุณภาพทางโภชนาการและกินอร่อย เช่น นำมาแกงเลียง แกงกะทิ ลวก ผัด แกงส้ม แกงเผ็ด ดอง ผัดเผ็ด เป็นต้น  ผักพื้นบ้านไทยภาคใต้มีมากมายในท้องถิ่น หาง่าย ราคาถูก มีคุณค่าทางอาหาร และยารักษาโรค นำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด มาช่วยกันคนละไม้ละมือเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านไทย ด้วยการปลูกผักไทยบ้านละอย่างสองอย่าง […]

วัฒนธรรม ภาค ใต้ อาหาร-วัฒนธรรมการกินของภาคใต้

วัฒนธรรม ภาค ใต้ อาหาร วัฒนธรรม ภาค ใต้ อาหาร-วัฒนธรรมการกินของภาคใต้ วัฒนธรรมการกินของชาวภาคใต้ มีทั้งส่วนที่พ้องกันทั่วทั้งภาคและส่วนที่แตกต่างกันไปแต่ละถิ่นย่อย ทั้งนี้บางอย่างเกิดจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ บางอย่างเกิดจากคติทางศาสนา  บางอย่างเกิดจากอิทธิพลของการสัมพันธ์กับคนต่างชาติและมีหลายอย่างที่เกิดจากเทคนิควิธี อาศัยความสามารถเฉพาะของบุคคลในแต่ละท้องถิ่น คิดค้นและปรับปรุงต่อๆกันมา จนเกิดเป็นนิสัยการกินของท้องถิ่นนั้นๆ  ชาวภาคใต้รับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก ส่วนข้าวเหนียว นิยมใช้ประกอบเป็นของหวาน รับประทานกันเป็นบางมื้อบางคราว ด้วยเหตุนี้ ชาวนาภาคใต้จึงใช้เนื้อที่นาทั้งหมดปลูกข้าวเจ้า จะเจียดเนื้อที่เพียงบางส่วนปลูกข้าวเหนียว โดยถือคติว่า “อย่างน้อยให้พอมีข้าวเหนียวทำบุญได้ตลอดปี” ด้วยเหตุนี้ ราคาข้าวเจ้า (ข้าวพื้นเมือง) จึงถูกกว่าข้าวเหนียว  ชาวบ้านส่วนมากรับประทานข้าวเป็นอาหารหนักเพียงวันละ ๒ มื้อ คือ มื้อเช้าและเย็น เว้นแต่ฤดูกาลทำไร่ทำนา หรือผู้ที่ทำงานหนักตลอดวันที่จะขาดมื้อเที่ยงไม่ได้ มื้อเช้านิยมรับประทานหลังจากพระบิณฑบาตไปแล้ว เว้นแต่ผู้ที่จะทำงานแต่เช้ามืด แต่จะต้องตักข้าวถ้วยแรกไว้สำหรับตักบาตรเสียก่อน (เรียกข้าวใส่บาตรนี้ว่า “ข้าวทานะ”) หรือมิฉะนั้น จะต้องกินข้าวเย็น(ข้าวที่เหลือจากมื้อก่อน) สำหรับมื้อเย็นนิยมรอรับประทานพร้อมกันทั้งครอบครัว มื้อมีกับข้าวถึง ๓ อย่าง ถือว่า ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ แต่ในกรณีที่มีแขกเหรื่อมาพักอาศัยอยู่ นิยมจัดหากับข้าวให้ได้ไม่น้อยกว่า ๒ อย่าง ถ้ามีถึง ๓ […]

ภาคใต้ ประเพณี ท้องถิ่นที่เราควรรู้

ภาคใต้ ประเพณี ภาคใต้ ประเพณี ท้องถิ่นที่เราควรรู้ – ภูมิประเทศของภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือมีชายฝั่งประกบเทือกเขาสูงที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งไม่มีภูมิภาคอื่น ๆ ภูมิประเทศเป็นหลักจึงเป็นเทือกเขาและชายฝั่ง เป็นที่ราบจะมีอยู่เป็นแนวแคบ ๆ แถบชายฝั่งทะเลและสองฝั่งลำน้ำการตั้งถิ่นฐานจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันออกและตะวันตก จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ทำให้มีคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างหลากหลายเดินทางเข้ามาภาคใต้มีทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ต่างเชื้อชาติกัน เช่น คนไทย คนจีน และผู้ที่มีเชื้อสายมาเลย์ รวมทั้งชาวเมือง เช่น ชาวเล อาศัยอยู่กัน วัฒนธรรมภาคใต้จึงมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นภาคใต้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะมีภูมิศาสตร์ที่งดงาม มีชายฝั่งทะเลและมีวัฒนธรรมหรือการดำรงชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ ประเพณีทางภาคใต้ มี ประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นั่งและงานของดีเมืองนรา  จังหวัดนราธิวาส  สีสันเรือกอและอันคงเอกลักษณ์ จากวิถีชีวิตชาวประมงนำสู่ประเพณีท้องถิ่น เหล่าฝีพายนับสิบประจำในลำเรือ จากนั้นจึงจ้ำพายสู่หลักชัย ใครเร็วกว่าคือผู้ชนะ เสียงปรบมือโห่ร้องส่งกำลังใจจากกองเชียร์ดังรอบ ภาพบรรยากาศประเพณีแข่งเรือหน้าพระที่นั่ง และงานของดีเมืองนรา จึงเต็มไปด้วยสีสันเช่นความงามของลำเรือ ประเพณีทางภาคใต้ มี ประเพณีแข่งขันตีโพน ประเพณีแข่งขันตีโพน  จังหวัดพัทลุง หลังประดิดประดอยโพนพร้อมสำหรับการประชันแล้ว  เสียงโพนจึงดังกึกก้อง  สร้างความครึกครื้น  รื่นเริง  ในงานประเพณีแข่งขันตีโพน  เครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนเมืองลุง  ด้วยเสียงอันทุ้มแหลมกังวาน  เกิดเป็นคำกล่าวที่ว่า  จะร้อยพันแม้นหมื่นเสียงตะโกน  ฤาจะสู้เสียงแข่งโพนที่เมืองลุง ประเพณีทางภาคใต้ มี ประเพณีชักพระ ด้วยจิตอันศรัทธายิ่งต่องาน เมื่อถึงวันชักพระ ชาวบ้านต่างร่วมกันทำบุญตักบาตร อันเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนบุษบกบนเรือพระ รถพระ ซึ่งตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นจึงออกแรงชักพระ เรือพระ ออกจากวัด สมโภชไปตามถนน ลำคลอง ผู้คนหนาตาด้วยจิตศรัทธาเป็นหนึ่งเดียวกัน ประเพณีทางภาคใต้ […]

อาหาร ภาค ใต้ มี อะไร บ้าง-อาหารพื้นบ้านประจำภาคใต้

อาหาร ภาค ใต้ มี อะไร บ้าง อาหาร ภาค ใต้ มี อะไร บ้าง-อาหารพื้นบ้านประจำภาคใต้ อาหารพื้นบ้านภาคใต้มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สืบเนื่องจากดินแดนภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือค้าขายของพ่อค้าจากอินเดีย จีนและชวาในอดีต ทำให้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินเดียใต้ ซึ่งเป็นต้นตำรับในการใช้เครื่องเทศปรุงอาหารได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างมาก อาหารพื้นบ้านภาคใต้ทั่วไป มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ และมีความคล้ายคลึงกับอาหารมาเลเซีย อาหารของภาคใต้จึงมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่น ๆ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์อยู่ติดทะเลทั้งสองด้านมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ แต่สภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี อาหารประเภทแกงและเครื่องจิ้มจึงมีรสจัด ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันการเจ็บป่วยได้อีกด้วย เนื้อสัตว์ที่นำมาปรุงเป็นอาหารส่วนมากนิยมสัตว์ทะเล เช่น ปลากระบอก ปลาทู ปูทะเล กุ้ง หอย ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา นิยมใส่ขมิ้นปรุงอาหารเพื่อแก้รสคาว เครื่องจิ้มคือน้ำบูดู อาหารของภาคใต้จะมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่นๆ แกงที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ คือ แกงเหลือง แกงไตปลา เครื่องจิ้มก็คือ น้ำบูดู และชาวใต้ยังนิยมนำน้ำบูดูมาคลุกข้าวเรียกว่า “ข้าวยำ” มีรสเค็มนำและมีผักสดหลายชนิดประกอบ อาหารทะเลสดของภาคใต้มีมากมาย ได้แก่ ปลาหอยนางรม […]

ศิลปะ ภาค ใต้-ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวภาคใต้

ศิลปะ ภาค ใต้ ศิลปะ ภาค ใต้-ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวภาคใต้ ภูมิประเทศของภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือมีชายฝั่งประกบเทือกเขาสูงที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งไม่มีภูมิภาคอื่น ๆ ภูมิประเทศเป็นหลักจึงเป็นเทือกเขาและชายฝั่ง เป็นที่ราบจะมีอยู่เป็นแนวแคบ ๆ แถบชายฝั่งทะเลและสองฝั่งลำน้ำการตั้งถิ่นฐานจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันออกและตะวันตก จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้ทำให้มีคนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอย่างหลากหลายเดินทางเข้ามาภาคใต้มีทั้งชาวพุทธ ชาวมุสลิม ต่างเชื้อชาติกัน เช่น คนไทย คนจีน และผู้ที่มีเชื้อสายมาเลย์ รวมทั้งชาวเมือง เช่น ชาวเล อาศัยอยู่กัน วัฒนธรรมภาคใต้จึงมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นภาคใต้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพราะมีภูมิศาสตร์ที่งดงาม มีชายฝั่งทะเลและมีวัฒนธรรมหรือการดำรงชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ ศิลปะภาคใต้ คือ รองเง็ง รองเง็งการเต้นรองเง็งสมัยโบราณเป็นที่นิยมกันในบ้านขุนนาง หรือเจ้าเมืองในสี่จังหวัดชายแดนเดิมการเต้นรองเง็งจะมีลีลาตามบทเพลงไม่น้อยกว่า 10 เพลง แต่ปัจจุบันนี้ที่นิยมเต้นมีเพียง 7 เพลงเท่านั้น การแสดงและการละเล่นของชาวพื้นบ้านภาคใต้ ศิลปะภาคใต้ คือ  มโนห์รา หรือ โนรา เพลงที่ร้องเฉพาะโอกาสหรือในฤดูกาล ได้แก่เพลงเรือ เพลงบอก เพลงนาคำตัก เพลงกล่อมนาคหรือเพลงแห่นาคเป็นต้น ส่วนเครื่องดนตรีประกอบการแสดง ได้แก่ ไวโอลิน แมนตาลิน ขลุ่ย […]

สินค้า โอ ทอป ภาค ใต้ มีให้เลือกหลากหลาย

สินค้า โอ ทอป ภาค ใต้ สินค้า โอ ทอป ภาค ใต้ – ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป เป็นที่สนใจของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเรียกสั้น ๆ ว่า โอทอป ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับดีขึ้นชุมชนมรายได้เพิ่มขึ้นผลิตภัณฑ์สินค้าถูกพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยโดยการช่วยจากภาครัฐเข้าไปช่วยในการให้ความรู้ในเรี่องการพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการต่าง ๆ ช่วยหาช่องทางหาตลาดทั้งในและต่างประเทศในการนำสินค้าออกสู่ระดับสากล สินค้าโอทอปภาคใต้ คือ กาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร กาแฟเขาทะลุ การแฟชื่อดังของจังหวัดชุมพร หนึ่งในสืนค้าโอทอปที่อยากแนะนำให้ทุก ๆ คนได้รู้จักกัน กาแฟของเขาทะลุเป็นกาแฟโรบัสต้า รสชาติของกาแฟหอม กลมกล่อม มีหลายระดับความเข้มข้น สำหรับให้คนที่ชอบดื่มกาแฟได้เลือก ขอบอกว่าห้ามพลาดสำหรับกาแฟเขาทะลุ เป็นสินค้าโอทอปที่สามารถซื้อเป็นของฝากหรือจะซื้อไปชงดื่มเองก็ได้ราคาก็ไม่แพงด้วยจ้ากาแฟเขาทะลุ จังหวัดชุมพร สินค้าโอทอปภาคใต้ คือ ผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดพัทลุง ผลิตภัณฑ์กระจูด จังหวัดพัทลุง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากต้นกกกระจูด ซึ่งเป็นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นหาได้ไม่ยาก เป็นสินค้าระดับโอทอป 5 ของจังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่เป็นสินค้าหัตถกรรมจักสาน ที่ทำออกมาทันสมัย มีลวดลายสวยงาม สินค้ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีทั้ง กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เงิน […]

3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ต้นตอของปัญหา

3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ 3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ต้นตอของปัญหา – ประวัติศาสตร์ที่ไม่ตรงกัน และทางออกที่มากกว่าแค่การเจรจา รากของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ เกิดจากการให้ความรู้ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของทางการที่คัดสรร-ตัดตอนข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ในการปกครองของรัฐมากกว่าสร้างความเข้าใจของคนในชาติ จนคนในพื้นที่และรัฐมองประวัติศาสตร์กันคนละชุด ประวัติศาสตร์ ‘ชาติ’ ไม่ยอมรับรู้หลักฐานที่เป็นพยานความมีตัวตนแท้จริงของรัฐปัตตานี ซึ่งมีความเป็นมาอย่างเอกเทศและยาวนานกว่าอาณาจักรสุโขทัย ‘หลักของความสมานฉันท์ต้องเริ่มต้นจากการพูดความจริง’ คือความเห็นของ อานันท์ ปันยารชุน ใน พ.ศ. 2547 ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) อดีตจะหมดสถานะเป็นระเบิดเวลาทันที เมื่ออดีตไม่เกี่ยวโยงกับปัจจุบัน แต่ถ้าอดีตยังคงเชื่อมโยงและส่งผลกับปัจจุบันไม่ทางใดทางหนึ่ง ย่อมไม่มีทางที่คนจะหยุดคิดถึงอดีต รากของปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากการมองประวัติศาสตร์กันคนละชุดของคนในพื้นที่และภาครัฐ รอมฎอน ปันจอร์ บรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในบทความ ‘เปิดปมร้อน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใครคือผู้ก่อเหตุ? อะไรคือรากของปัญหาความรุนแรง? และการเจรจาเพื่อสันติภาพจะยุติเรื่องนี้ได้จริงหรือไม่?’ คำถามคือ ความแตกต่างของประวัติศาสตร์ระหว่างคนในพื้นที่และภาครัฐคืออะไร? และทำไมประวัติศาสตร์ที่ต่างกันถึงกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุและ ‘ราก’ ของปัญหาความรุนแรง? ในวันที่รัฐบาล […]

สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ภาค ใต้

จังหวัด ภาค ใต้ สถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ภาค ใต้ – หน้าร้อนนี้เตรียมตัวชิลเที่ยวทะเลกันได้เลยจ้า มาพบกับเกาะสวย ๆ ที่สุด ในจังหวัดภาคใต้ ทะเลใสราวกระจกเรียกได้ว่าไม่แพ้ที่ไหนบนโลกแน่นอนแถมยังสวยอลัง ตั้งแต่หมู่เกาะ ทะเล ไปจนถึงโลกใต้ท้องน้ำทีเดียวจ้า บอกเลยงานนี้ต้องเก็บตังค์ไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตมีที่ไหนกันบ้างแบกเป้มาชิลล์กันได้เลยจ้า สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้คือ หมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ที่สุดของทะเลไทยต้องยกให้หมู่เกาะสิมิลันจ้า ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงา นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างก็ยกให้ที่นี่เป็น เกาะสวรรค์ เลยทีเดียวจ้า เพราะน้ำทะเลที่ใสราวกระจก ดูเผิน ๆ เหมือนเรือกำลังลอยอยู่กลางมหาสมุทร รวมถึงใต้ทะเลเต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามและสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นหมู่เกาะที่อุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้คือ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายดำน้ำยังไงก็ต้องไม่พลาด เกาะเต่า เพราะที่นี่คือแหล่งดำน้ำสวยติดอันดับโลกและยังติดอันดับ 20 ชายหาด ที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ที่นี่มีจุดดำน้ำหลายจุด ทั้งดำน้ำลึก และดำน้ำตื้น มีปะการังที่สวยงามและเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำนานาชนิด ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเกาะเต่าแล้วใครที่พลาดการออกไปดำน้ำแทบจะเรียกว่ามาไม่ถึงเกาะเต่าเลยทีเดียวนะ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเปิดสอนดำน้ำลึกที่เกาะเต่าสำหรับผู้ต้องการอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้คือ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนธารา จังหวัดกระบี่ รอบ ๆ […]

ข่าว ภาค ใต้ ล่าสุด

ข่าว ภาค ใต้ ล่าสุด ข่าว ภาค ใต้ ล่าสุด – สมช. ขยาย “พรก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” อีก 3 เดือนหวังใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินประชาชน พล.อ. วัลลภ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สม.ช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2561 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธค. 2561 – 19 มีนาคม 2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชน ในทุกอำเภอ ของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาย จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา […]