ภาคใต้ อาหาร – ประโยชน์ของอาหารภาคใต้

ภาคใต้ อาหาร

ภาคใต้ อาหาร 

ภาคใต้ อาหาร – ประโยชน์ของอาหารภาคใต้ ความหลากหลายทางพันธุ์พืชสูงมาก คนไทยในอดีตจึงรู้จักใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วไปรอบถิ่นที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะการนำมาใช้กินเป็นผักและเป็นยารักษาโรค ความรู้เรื่องการลองผิดลองถูกได้สะสมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง รุ่นแล้วรุ่นเล่า กลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชผักที่นำมากินจึงนิยมเรียกว่า ผักพื้นบ้านไทย ซึ่งมีมากมายหลายชนิด มีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น สำหรับผักพื้นบ้านไทยภาคใต้ที่นิยมนำมากินเป็นผักเหนาะหรือนำมาประกอบอาหาร เช่น ผักกูดเขียว ผักกูดแดง ภาคใต้จะเรียกว่ายอดลำเพ็งหรือลำเพ็ง ยอดแมะ หยวกกล้วย ผักเหลียง ผักหนาม ผักหวาน ช้าพลู ขี้เหล็ก สะตอ ลูกเหนียง เป็นต้น

อาหารไทยภาคใต้ที่มีผักพื้นบ้านไทยภาคใต้เป็นส่วนประกอบ นำมาปรุงง่าย ๆ สะดวก รวดเร็ว แต่มีคุณภาพทางโภชนาการและกินอร่อย เช่น นำมาแกงเลียง แกงกะทิ ลวก ผัด แกงส้ม แกงเผ็ด ดอง ผัดเผ็ด เป็นต้น  ผักพื้นบ้านไทยภาคใต้มีมากมายในท้องถิ่น หาง่าย ราคาถูก มีคุณค่าทางอาหาร และยารักษาโรค นำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด มาช่วยกันคนละไม้ละมือเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านไทย ด้วยการปลูกผักไทยบ้านละอย่างสองอย่าง ช่วยกันกินผักไทยให้มากขึ้น ช่วยกันสอนลูกสอนหลานให้รู้จักกินผักไทย อย่าให้ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษตกทอดมาสูญหายไป

ผักพื้นบ้าน หมายถึง พืชผักที่มีตามธรรมชาติ ตามที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ตามเนินเขา ในสวน ในไร่ และรอบ ๆ ที่อยู่อาศัย เป็นผักที่หาง่าย ราคาถูก ในปัจจุบันนิยมนำมาปลูกไว้บริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อความสะดวกในการเก็บนำมาปรุงอาหาร สำหรับผักพื้นบ้านไทยภาคใต้มีหลายชนิด ที่จะกล่าวถึงในที่นี้เป็นผักที่นิยมนำมาประกอบอาหารในชีวิตประจำวันของคนภาคใต้ ไม่เป็นผักเศรษฐกิจอย่างสะตอหรือลูกเนียง แต่เป็นผักที่คนในชนบทนิยมนำมาประกอบอาหาร ผักพื้นบ้านมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยสรุปแล้วมีความสำคัญดังนี้

– คุณค่าทางอาหารและยา ผักพื้นบ้านมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้วิตามิน เกลือแร่ น้ำตาล และกากอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผักพื้นบ้านมีคุณค่าทางยารักษาโรคได้ เนื่องจากผักพื้นบ้านมีหลายชนิด แต่ละชนิดย่อมมีรสชาติแตกต่างกันออกไป รสชาติเหล่านี้ล้วนมีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นดังเช่น รสหวาน ช่วยบำรุงกำลังทำให้ชุ่มชื่น แต่ถ้ากินมากไปย่อมทำให้ง่วงเหงาหาวนอนและเกียจคร้าน รสเค็ม ช่วยแก้โรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง เช่น ชา ค้น แต่ถ้ากินมากไปจะทำให้ร้อนใน กระหายน้ำ รสเปรี้ยว ช่วยกัดฟอกเสมหะ กระตุ้นน้ำลาย เจริญอาหาร หากกินมากไปทำให้ท้องอืด ร้อนใน รสฝาดมีฤทธิ์ฝาดสมานรักษาแผล แก้ท้องเสีย หากกินมาไปทำให้ท้องผูก ท้องอืด รสขม ช่วยแก้อาการเพ้อ คลั่ง ลดไข้ โลหิตเป็นพิษ หากกินมากไปจะทำให้อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง
– ปลอดสารพิษและยาฆ่าแมลง เพราะผักพื้นบ้านเป็นผักที่ขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างไปตามชนิดของผัก ถ้านำมาปลูกก็ดูแลรักษาง่าย
– ราคาประหยัด ผักพื้นบ้านหามาประกอบอาหารได้ง่ายตามสภาพท้องถิ่น หากจำเป็นต้องซื้อ มีจำหน่ายตามตลาดในท้องถิ่น หาซื้อง่าย ราคาถูก เป็นการประหยัดทั้งทรัพย์และประหยัดชีวิตที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกินผักที่อาจปนเปื้อนยาฆ่าแมลงอีกด้วย

ผักพื้นบ้านบางชนิดมีจำหน่ายเป็นอาหารปรุงสำเร็จ หรืออาหารถุงพลาสติก แต่บางชนิดไม่มีจำหน่าย หากจะกินต้องหาผักพื้นบ้านตามข้างบ้าน ในสวน ในไร่ หรืออาจซื้อผักพื้นบ้านจากตลาดมาประกอบอาหารเอง ก็จะได้รสชาติอาหารที่ดีกว่า เพราะอาหารผักพื้นบ้านบางชนิด เช่น ผักใบเขียวทั้งหลายต้องรับประทานขณะร้อน ๆ จะได้รสชาติที่ดีกว่า

อาหารผักพื้นบ้านภาคใต้ที่คนไทยภาคใต้ทำกินในชีวิตประจำวันมาช้านานแล้ว ได้แก่ การนำหยวกกล้วย ยอดแมะ ผักหวาน ผักเหลียง ยอดลำเพ็ง ผักกูดเขียว และผักอื่น ๆ มาเป็นส่วนผสมหลัก เครื่องปรุงก็มี กะปิ เกลือ น้ำตาล ซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่มีประจำครัวอยู่แล้ว ไม่ได้ใช้สารแต่งรสอื่นแต่อย่างใด

ผักเหล่านี้ภาคใต้กับอาหารไทยเป็นของคู่กันมาช้านานแล้ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยภาคใต้ แต่กำลังค่อย ๆ เลือนหายไป ในเมื่อมีผู้นิยมกินผักตามศูนย์การค้า ซึ่งอาจปนเปื้อนสารพิษจากยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เรามากินอาหารไทยภาคใต้ที่มีผักพื้นบ้านไทยภาคใต้เป็นส่วนประกอบหลัก เป็นผักปลอดสารเคมีเพื่อชีวิตที่ยืนยาวกันเถอะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *