บุคคลที่สำคัญของชาวภาคใต้

บุคคล สําคัญ ภาคใต้

บุคคล สําคัญ ภาคใต้

บุคคล สําคัญ ภาคใต้ คือ หลวงปู่ทวด (หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ, หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด, สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์)  เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ยืนยันความมีอยู่จริง ประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครอง ด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาของท่าน ต่อมาท่านสมภารจวงได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจ ปัจจุบันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเอง โดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสน ซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยา ให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดสีคูยังหรือวัดสีหยังในปัจจุบัน ห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและจบหลักสูตรที่วัดสีคูยังนั้น หลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนหนังสือให้สูงขึ้น

โดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมือง ซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยะทัสสี เป็นเจ้าอาวาส และบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบกาลอุปสมบท ท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่าง ๆ จนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามาก และได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้ง ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเอกาทศรศในครั้งสุดท้ายในราชทินนามที่ สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์ สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้ 80 ปี ท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพะโคะ วัดบ้านเกิดของท่าน ต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยว

บุคคลที่สำคัญของชาวภาคใต้ คือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมืองนครศรีธรรมราช พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราชตามตำนานได้กล่าวเล่าขานกันว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชนั้นทรง เป็นชาวอินเดียที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก่อน เมื่อได้มาสร้างบ้านเมืองใหม่ขึ้น ก็ได้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามา นอกจากนั้นยังได้นำเอาลัทธิความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เข้ามาด้วย แต่เนื่องจากวิธีการปฏิบัติทางโลกมากกว่าทางธรรมจึงทำให้พิธีการของพราหมณ์ซึ่งเป็นทางโลกส่วนมาก อธิเช่น นิติประเพณี ราชเพณี ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในดินแดนนี้มาก จึงทำให้ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระนามของพระองค์ คือ ” ศรีธรรมาโศกราช ” ก็เป็นภาษาสันสกฤตด้วย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชได้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นราว ๆ พ.ศ. 1098 ในชั้นแรกคนทั่วไปไม่ได้เรียกว่า ” นครศรีธรรมราช ” อย่างเช่นในคัมภีร์บาลีเรียกว่า ” พลิง” แต่ในชื่อเดียวกันนี้ ในศิลาจารึกเมืองไชยาจะเรียก ” ตามพรลิงค์ ” มาตั้งแต่อดีตและเรียกขานจนมาถึงทุกวันนี้ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชและสร้างสถูปเจดีย์ที่เรียกว่า ” พระบรมธาตุ ” ที่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทย

บุคคลที่สำคัญของชาวภาคใต้ คือ ครูโอป ปักปิ่นเพชร ครูโอป ปักปิ่นเพชร เกิดที่ จ.สงขลา เป็นบุตรของนายปัก และนางอิ่ม ปักปิ่นเพชร ในวัยเยาว์ได้ศึกษาเล่าเรียนกับบิดามารดา เมื่ออายุ 13 ปี ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดราชบพิธจนจบชั้นมัธยมปีที่ 3 แล้วไปเรียนที่สวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อจบมัธยมชั้นปีที่ 6 แล้วเข้าก็เข้าไปศึกษาต่อในชั้นมัธยม 7 และได้สมัครเป็นนักเรียนฝึกหัดครูด้วยจนจบมัธยมปีที่ 8 ในตอนนั้นพระยาไพศาลศิลปศาสตร์ (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) ปลัดทูลฉลองกระทรวงกรรมการได้เรียกตัวไปแล้วบอกว่ากรมศุลกากรต้องการตัวไปทำงาน แต่อาจารย์โอปปฏิเสธ โดยอ้างเหตุผลว่าอยากเป็นครูให้สมความตั้งใจ อาจารย์โอปได้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเบญจมราชูทิศจนปลดเกษียณ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ 2520 อาจารย์โอปได้ล้มป่วยเป็นอัมพาตอยู่เป็นเวลาหลายปีและได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ 2535 ด้วยอาการสงบ รวมอายุ 97 ปี 7 เดือน

บุคคลที่สำคัญของชาวภาคใต้ คือ พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหศรภักดี หรือ (คอซิมปี้ ณ ระนอง) ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรังในสมัยนั้นในอดีตทำได้สร้าง ผลงานที่มีการคิดคาดการที่ก้าวไกลที่ทำให้เมืองตรังในสมัยนั้น มีความเจริญรวมถึงเป็นผู้ริเริมการสร้างท่าเรือที่อำเภอกันตังที่เปิด เป็นพื้นที่ในการค้าขาย และเป็นผู้ที่ได้นำต้นยางต้นแรกเข้ามาปลูกครั้งในประเทศไทย ด้วยความมีอุสาหะ และเป็นรูปชิ้นทำให้มีความเจริญ ชาวบ้านต่างๆ ได้จัดสร้างอนุสาวรี ของท่าในเนื้อที่ในเขตพื้นที่ในสวนสาธารณะ ที่เห็นกันในปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *